MUDr. Martin Fuchs., MUDr. Simona Bělohlávková, Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Alergie na bílkoviny kravského mléka

Absolvovat kurz

Internetová prezentace je zařazena do programu kontinuálního vzdělávání lékařů a je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Po zhlédnutí přednášky a absolvování testu máte možnost získat certifikát se 2 kredity České lékařské komory.

Taktéž je prezentace ohodnocena 3 kredity České asociace sester.

K úspěšnému absolvování testu je zapotřebí správně odpovědět alespoň na 16 otázek z celkového počtu 20 otázek.

V případě neúspěšného vyplnění testu, máte další možnost po 14 dnech.

Test je funkční v období 8.5.2017 do 31.12.2017