Mgr. Markéta Koutná, KARIM a Interní odd. Strahov, LF UK a VFN Praha 2

Dekubitus a výživa nemocného

> Absolvovat kurz

Kód kurzu: KK/1754/2016, aktivní do 14.4.2017

Kurz je akreditován pro tyto specializace:

[X] všeobecná sestra

[X] nutriční terapeut

[X] zdravotnický laborant

[X] zdravotnický záchranář

[X] asistent ochrany veřejného zdraví

[X] farmaceutický asistent

[X] porodní asistentka

[   ] zdravotně sociální pracovník

[   ] ortoptista

[   ] zubní technik

[   ] dentální hygienista