MUDr. Pavel Frühauf, CSc., Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha

Neprospívání dětí

Absolvovat kurz

Internetová prezentace je zařazena do programu kontinuálního vzdělávání lékařů a je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Po zhlédnutí přednášky a absolvování testu máte možnost získat certifikát se 2 kredity České lékařské komory.

K úspěšnému absolvování testu je zapotřebí správně odpovědět alespoň na 12 otázek z celkového počtu 15 otázek.

Test je funkční v období 1.1.2017 do 31.7.2017